Kad verslo plano rašymas būtų lengvesnis

verslo planasVien žodžiai „verslo plano rašymas“ gali pasirodyti nelabai malonūs. Jei nemėgstate rašyti, tikriausiai kyla minčių, kad tai ne jums. Gal net verslo dėl to atsisakote? Neskubėkite. Žinant, kokia turi būti struktūra, gerokai lengviau ne tik pradėti, bet ir apskritai sukurti verslo planą.

O ar jo išvis reikia? Taip. Kodėl? Nes tik taip išsiaiškinama, kokioje situacijoje esame, kokių priemonių reikėtų imtis, ar apskritai sumanymas geras ir t. t.

Rekomenduojama laikytis šios struktūros: santrauka, rinkos analizė, SSGG analizė, strategija, vizija, tikslai ir uždaviniai, finansiniai klausimai, rinkodara. Jau ir tai yra palengvinimas. Na, o skaitydami toliau sužinosite daugiau.

Verslo plano rašymas vieniems gali atrodyti sudėtingas, kitiems kaip tik lengvas. Štai žinant, ką aptarti santraukoje, žymiai lengviau. O nurodyti reikia priežastis, kodėl tas verslo planas apskritai rengiamas; pateikti įmonės charakteristiką (neilgą, paminint veiklą, dydį, kapitalą ir darbuotojų skaičių); parašyti, kokios prekės turėtų būti gaminamos / kokios paslaugos turėtų būti teikiamos, kuo tai naudinga vartotojams, koks pelnas gali būti prognozuojamas.

Kartais sunku nuspręsti, kokią informaciją pateikti skiltyje „Įmonės pristatymas“. Nurodomi kontaktai, steigėjai ir vadovas. Užsimenama apie įmonės istoriją. Kokie steigimo tikslai ir pan. Svarbus dabartinės situacijos nusakymas.

Analizuojant rinką bandoma išsiaiškinti klientų skaičių. Aišku, ne „17898 potencialūs klientai“, bet apytiksliai. Akcentuojant, kokie prekės ar paslaugos privalumai ir kuo tos prekės ar paslaugos skiriasi nuo kitų, jau esančių rinkoje, taip pat patikslinami aktualūs dalykai.

Daugeliui gali būti neaišku, ką reiškia SSGG. Tai analizė, kurioje išanalizuojamos verslo sumanymo silpnybės, stiprybės, galimybės ir grėsmės. SSGG padeda dar geriau susipažinti su rinkos aplinka.

Ką įvardyti skiltyje „Strategija“? Čia apibrėžiamas pasirinktas veiksmų kompleksas – trumpiau tariant, taktika. Kuo tie veiksmai skiriasi nuo konkurentų?

Kaip apibrėžti tikslus? Būtina žinoti: tikslai formuluojami trumpai, be išvedžiojimų. Toks tikslas kaip „padidinti kiek nors pelną“ skamba nerimtai. Reikėtų formuluoti taip, kad būtų įmanoma išmatuoti. Tikslas skaidomas į uždavinius, taip suteikiant daugiau aiškumo.

Kokia įmonės vizija? Kadangi verslo plano rašymas susijęs ne tik su dabartimi, paminėkite, kokia jūsų įmonė bus po x metų. Ko tikitės po penkmečio ar dviejų penkmečių? O po keliolikos metų? Kokia gi nori būti ta jūsų įmonė?

Koks finansavimo poreikis ir kokie finansų šaltiniai?

Koks pelnas ar nuostolis prognozuojamas? Ar pakaks pinigų?

Kokios rinkodaros priemonės bus taikomos?

Kaip vyks gamyba (arba kaip bus teikiamos paslaugos)?

Kiek įtakos turi vieta?

Ar patalpos tinkamos?

Įrengimai turėtų būti perkami ar geriau juos nuomotis?

Turėsite transportą ar kreipsitės į logistikos įmones?

Kokias žaliavas naudosite, kokios alternatyvos?

Kaip atsirinksite tiekėjus?

Kokias pardavimo apimtis prognozuojate?

Kiek darbuotojų reikės, kaip organizuosite įmonės valdymo procesus?

Tik pažiūrėkite, kiek įvairių klausimų. Ir visa tai yra verslo plano rašymas, tiksliau, orientyrai, kuriais naudojantis parengti planą yra paprasčiau.